Vpisni pogoji Vodnega mesta Atlantis

 

 

SPLOŠNA DOLOČILA


Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje programov vadb dojenčkov ter malčkov, plavalne šole, plavalnih tečajev, rojstnodnevnih zabav in počitniškega varstva (v nadaljevanju Vpisni pogoji) Vodnega mesta Atlantis, Španska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju VMA) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta VMA in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš, skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb (v nadaljevanju udeleženec). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so ob potrditvi programa navedeni v elektronski pošti.

PRIJAVA, PLAČILO IN PLAČILNI POGOJI

Cene storitev VMA so določene s programom, vrsto, obliko in pogostostjo ter veljajo od dneva objave programa, navedene pa so na spletni strani. VMA si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Objavljene cene, po katerih se udeleženec in VMA dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo, vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in VMA.

Udeleženec programa se lahko prijavi na program, ki ga organizira VMA preko e-prijavnice. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke.

Rojstnodnevna zabava: V kolikor je termin naveden v prijavnici prost in je izvedba zabave v želenem terminu možna, pošlje VMA preko e-pošte potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o zabavi in podatki za plačilo akontacije. Akontacija predstavlja plačilo osnovne animacije za dva udeleženca. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko je akontacija poravnana, kar je potrebno storiti v treh dneh od prejetega potrditvenega sporočila. Po koncu zabave mora udeleženec plačati preostali znesek glede na dejansko število udeležencev (vsaj za minimalno število udeležencev) in morebitne dodatne storitve. Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi opravljena rojstnodnevna zabava brez plačila akontacije.

Plavalna šola: Po prejeti prijavi VMA udeleženca s sporočilom preko e-pošte povabi na kratko brezplačno testiranje znanja plavanja, na osnovi katerega se ga razporedi v ustrezno skupino glede za znanje, starost in zasedenost skupin. Po testiranju VMA preko e-pošte pošlje potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o programu in podatki za plačilo vpisnine in prvega obroka za obračunsko obdobje. Vpisnina je enkratno plačilo, ki se poravna ob pričetku in velja do zaključka programa Plavalne šole Atlantis, obračunsko obdobje pa vključuje 4 učne ure (enkrat tedensko plavanje) ali 8 učnih ur (dvakrat tedensko plavanje), razporejene skladno s koledarjem Plavalne šole Atlantis. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko sta vpisnina in obrok za prvo obračunsko obdobje poravnana, kar je potrebno storiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve učne ure obračunskega obdobja. Nadaljnja plačila je udeleženec dolžan poravnati za vsako obračunsko obdobje ne glede na morebitne manjkajoče obiske, saj je slednje možno nadomeščati na dodatnem terminu (več v rubriki nadomeščanje manjkajočih ur). Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi udeleženčev prihod na učno uro brez plačila vpisnine in prvega obroka za obračunsko obdobje, če je delno ali v celoti izkoristil program.

Plavalni tečaj: V kolikor je termin naveden v prijavnici prost in je izvedba tečaja v želenem terminu možna, pošlje VMA preko e-pošte potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o tečaju in podatki za plačilo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko je plačilo v celoti poravnano, kar je potrebno storiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve učne ure. Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi udeleženčev prihod na učno uro brez plačila tečaja, če je delno ali v celoti izkoristil program.

Vadba dojenčkov in malčkov: V kolikor je termin naveden v prijavnici prost in je izvedba vadbe v želenem terminu možna, pošlje VMA preko e-pošte potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o vadbi in podatki za plačilo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko je plačilo v celoti poravnano, kar je potrebno storiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve učne ure. Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi udeleženčev prihod na učno uro brez plačila vadbe, če je delno ali v celoti izkoristil program.

Gibalne urice in tečaj masaže za dojenčke: V kolikor je termin naveden v prijavnici prost in je izvedba programa v želenem terminu možna, pošlje VMA preko e-pošte potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o programu in podatki za plačilo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko je plačilo v celoti poravnano, kar je potrebno storiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve učne ure. Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi udeleženčev prihod na učno uro brez plačila, če je delno ali v celoti izkoristil program.

Počitniško varstvo: V kolikor je termin naveden v prijavnici prost in je izvedba varstva v želenem terminu možna, pošlje VMA preko e-pošte potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami o varstvu in podatki za plačilo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko je plačilo poravnano, kar je potrebno storiti najkasneje dva dni pred pričetkom počitniškega varstva. Za zavezujočo pogodbo se poleg zgoraj navedenega načina potrditve, šteje tudi udeleženčev prihod na varstvo brez plačila, če je delno ali v celoti izkoristil program.

Udeleženec se ob prijavi, zavezuje poravnati plačila v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi, v nasprotnem ima VMA pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan/e obrok/e oz. obveznosti po tej pogodbi sodno izterjati.

POPUSTI IN UGODNOSTI

10 % popusta pri prijavi dodatnega družinskega člana na katerikoli plavalni program (vadba dojenčkov in malčkov, plavalna šola ali plavalni tečaj);

 • 10 % popusta ob ponovnem obisku plavalnega programa (vadba dojenčkov in malčkov, plavalna šola ali plavalni tečaj);
 • 5 % popusta na celotno rojstnodnevno animacijo, v kolikor se obračuna 15 ali več udeležencev.

V času pedagoške plavalne ure imajo starši in spremljevalci (največ dve osebi) naslednje ugodnosti:

 • 50 % popusta pri nakupu vstopnice za Svet doživetij (velja za spremljevalce udeležencev Plavalne šole Atlantis ali plavalnih tečajev).

Popusti se med seboj ne seštevajo, vedno pa se upošteva višji popust.

ODSTOPI IN VRAČILA

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko VMA prejme pisno odpoved po elektronski pošti (zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). 

Rojstnodnevna zabava: Odpoved rezervacije zabave mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred začetkom. V tem primeru se plačana akontacija upošteva:

 • pri naslednjem praznovanju v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi rezervacije;
 • dobropis v protivrednosti za katerokoli storitev v VMA v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi rezervacije;
 • vračilo akontacije na TRR.

V kolikor udeleženec odpove rezervacijo manj kot dva dni pred začetkom, VMA zadrži akontacijo zaradi nastalih administrativnih ter organizacijskih stroškov.

Plavalna šola: Izpis iz plavalne šole mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve ure prihajajočega obračunskega obdobja, v nasprotnem primeru je plačilo za obračunsko obdobje vseeno treba poravnati. Neizkoriščene ure plačanega obračunskega obdobja lahko udeleženec po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do 31. 8. tekoče plavalne sezone.

Plavalni tečaj: Odpoved udeležbe na plavalnem tečaju mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred začetkom. V tem primeru se plačilo upošteva:

 • pri naslednji izvedbi plavalnega tečaja v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • kot dobropis v protivrednosti za katerokoli storitev v VMA v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • vračilo plačanega zneska na TRR.

V kolikor udeleženec odpove udeležbo na tečaju manj kot dva dni pred začetkom, lahko neizkoriščene ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Vadba dojenčkov in malčkov: Odpoved udeležbe na vadbi mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred začetkom. V tem primeru se plačilo upošteva:

 • pri naslednji izvedbi vadbe v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • kot dobropis v protivrednosti za katerokoli storitev v VMA v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • vračilo plačanega zneska na TRR.

V kolikor udeleženec odpove udeležbo na vadbi manj kot dva dni pred začetkom, lahko neizkoriščene ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Gibalne urice in tečaj masaže za dojenčke: Odpoved udeležbe od programa mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred začetkom. V tem primeru se plačilo upošteva:

 • pri naslednji izvedbi programa v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • kot dobropis v protivrednosti za katerokoli storitev v VMA v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • vračilo plačanega zneska na TRR.

V kolikor udeleženec odpove udeležbo na vadbi manj kot dva dni pred začetkom, lahko neizkoriščene ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Počitniško varstvo: Odpoved udeležbe na plavalnem tečaju mora udeleženec sporočiti najkasneje dva dni pred začetkom. V tem primeru se plačilo upošteva:

 • pri udeležbi na počitniškem varstvu v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • kot dobropis v protivrednosti za katerokoli storitev v VMA v obdobju enega leta od pisnega prejema obvestila o odpovedi udeležbe;
 • vračilo plačanega zneska na TRR.

V kolikor udeleženec odpove udeležbo na varstvu manj kot dva dni pred začetkom, lahko neizkoriščene ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje v roku pol leta od plačanega računa.

NADOMEŠČANJE MANJKAJOČIH UR

VMA nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo. Odsotnost je potrebno sporočiti do 12. ure tekočega dne po elektronski pošti (zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel), v nasprotnem se ura šteje za opravljeno in se ne nadomešča. Manjkajoči obiski niso razlog za vračilo denarja ali zmanjšanje osnovne cene programa.

Plavalna šola: Nadomeščanje manjkajočega obiska lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi le znotraj plačanega obračunskega obdobja, kadarkoli do zaključka tekoče sezone plavalne šole. Nadomeščanje enkrat dodeljenega nadomestnega termina ni možno, prav tako ni možen prenos ur v naslednjo sezono ali na drug plavalni program.

Plavalni tečaj: 

 • Poletni plavalni tečaj: Nadomeščanje manjkajoče ure lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi na kasnejšem terminu poletnih plavalnih tečajev v tekoči sezoni. Manjkajoče ure iz zadnjega 7. termina ni možno nadomeščati in se lahko koristi in se lahko koristi le kot vstopnica za kopanje; 
 • Nadstandardni plavalni tečaj: Nadomeščanje manjkajoče ure lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi na drugem terminu (v plavalni šoli ali intenzivnem poletnem tečaju). Tečaj se zaključi, ko je učitelj prisoten zakupljeno število ur, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice;
 • Individualni plavalni tečaj: Nadomeščanje manjkajoče ure lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi na drugem terminu, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Vadba dojenčkov in malčkov: Nadomeščanje manjkajoče ure lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi na kateremkoli drugem terminu vadbe, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Gibalne urice in tečaj masaže za dojenčke: Nadomeščanje manjkajoče ure lahko udeleženec po predhodnem dogovoru opravi na kateremkoli drugem terminu programa, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

KORIŠČENJE PREOSTANKA UR

Plavalna šola: V kolikor udeleženec ne izkoristi vseh učnih ur, lahko preostale ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do 31. 8. tekoče plavalne sezone.

Plavalni tečaj: V kolikor udeleženec ne izkoristi vseh učnih ur, lahko preostale ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starost, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Vadba dojenčkov in malčkov: V kolikor udeleženec ne izkoristi vseh učnih ur, lahko preostale ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

Gibalne urice in tečaj masaže za dojenčke: V kolikor udeleženec ne izkoristi vseh učnih ur, lahko preostale ure po predhodnem dogovoru izkoristi med delavnikom kot 2-urno vstopnico za Svet doživetij, pri čemer en obisk velja za eno osebo nad 2,99 leta starosti, najkasneje do datuma veljavnosti vstopnice.

REZERVACIJA MESTA V SKUPINI

Plavalna šola: V kolikor bo udeleženec odsoten dalj časa zaradi počitnic, bolezni ali drugih okoliščin, kasneje pa bi s plavanjem nadaljeval, je možna rezervacija mesta v skupini in znaša 30,00 EUR za posamezno obračunsko obdobje. Rezervacijo je potrebno sporočiti najkasneje dva dni pred pričetkom prve ure prihajajočega obračunskega obdobja, v nasprotnem primeru je plačilo za obračunsko obdobje vseeno treba poravnati.

IZREDNE RAZMERE

V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo izredne razmere, ki program po svoji osnovni funkciji spremenijo, oz. da VMA prejme s strani pristojnih organov dodatna navodila, priporočila ali omejitve, bo VMA le-te upošteval in program po potrebi spremenili, dopolnil ali prestavil izvajanje na kasnejše obdobje, ko bodo razmere ugodnejše.

PROGRAM DELA

Osnovne informacije o programih so objavljene na spletni strani, hkrati pa VMA na željo udeleženca dodatna pojasnila oz. odgovore poda tudi po telefonu ali preko e-pošte. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže ob izvedbi programa in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor VMA oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošne določbe, ki veljajo za plavalno šolo, plavalne tečaje ter vadbe dojenčkov in malčkov:

 • ob plačilu se izda vstopnica v obliki kartončka z nalepko. Vstopnica v času pedagoškega procesa služi za vstop na kopališče;
 • vstopnica vsebuje podatke: ime in priimek, vrsta tečaja, datum veljavnosti, črtna koda;
 • vstopnico mora udeleženec ob vsakokratni udeležbi predložiti na recepciji, saj se na podlagi skeniranja črtne kode izda zapestnica in odšteje obisk;
 • zapestnica omogoča vstop na kopališče in služi kot ključ garderobne omarice.
 • zapestnico mora udeleženec ob odhodu oddati na recepciji;
 • program vključuje: učitelja plavanja, plavalne pripomočke (plavalni pas, deske, tube ipd.) in vstopnico za bazen.

Rojstnodnevna zabava:

 • najmanjše število udeležencev na zabavi je 8, največje število je 15;
 • zabava je primerna za udeležence od 4. do 15. leta starosti. Če je kakšen udeleženec mlajši od 4. let je potrebno spremstvo odrasle osebe ali doplačilo dodatnega animatorja (animatorja je potrebno naročiti ob rezervaciji, če je le-ta na voljo);
 • animatorji prevzamejo skupino ob dogovorjeni uri v avli VMA;
 • pred vstopom v vodo animatorji opravijo preizkus plavanja in udeležencem neplavalcem namestijo rokavčke, nato se zabava nadaljuje;
 • osnovna animacija traja tri ure, pri čemer sta dve uri namenjeni zabavi, ena pa pogostitvi in preoblačenju, z možnostjo podaljšanja do ene ure;
 • dodatne možnosti (vožnja s čolnički, vožnja s skuterji in potapljanje) se obračunajo glede na skupno število udeležencev (vsaj za minimalno število udeležencev), ne glede na to, ali so vsi udeleženci koristili te možnosti;
 • po zaključku zabave animatorji skupino pripeljejo nazaj na zbirno mesto v avlo VMA;
 • program vključuje: tri urno vstopnico za bazen, animacijo na bazenu, hrano, pijačo, sladico in fotografije.

Plavalna šola in plavalni tečaj:

 • plavalna šola in poletni plavalni tečaj: do šest udeležencev na učitelja (izjema je skupina s starši, kjer je lahko več udeležencev);
 • nadstandardni plavalni tečaj: do trije udeleženci na učitelja;
 • individualni plavalni tečaj: en udeleženec na učitelja;
 • otroški programi so primerni za udeležence od 3. do 15. leta starosti;
 • odrasli programi so primerni za udeležence nad 15. leta starosti;
 • v kolikor je v skupini premajhno število udeležencev ali pa je skupina nehomogena, si VMA pridržuje pravico do ukinitve skupine in premestitev udeleženca v drugo skupino. Prav tako si pridržuje pravico do naknadne priključitve udeleženca skupini, če le-tej ustreza, celotna skupina pa ustreza predpisanim normativom;
 • učitelj prevzame skupino ob dogovorjeni uri v garderobi št. 2. Zaradi nemotenega poteka pedagoškega dela, mora biti udeleženec ob uri pripravljen v plavalni opremi;
 • po zaključku učne ure učitelj skupino pripelje nazaj na zbirno mesto v garderobo št. 2;
 • ura tečaja traja 60 minut in je sestavljena iz 50 minut pedagoškega procesa, 5 minut za prhanje in 5 minut namenjenih staršem;
 • učitelj plavanja sproti vodi evidenco prisotnosti;
 • učitelj sproti beleži napredek in vrednoti znanje;
 • zaradi nemotene izvedbe si VMA pridržuje pravico do menjave učiteljev plavanja (stalne ali začasne). 

Vadba dojenčkov in malčkov:

 • na vadbah je lahko do 12 udeležencev na učitelja;
 • v kolikor je v skupini premajhno število udeležencev, si VMA pridržuje pravico do ukinitve skupine in premestitev udeleženca v drugo skupino. Prav tako si pridržuje pravico do naknadne priključitve udeleženca skupini;
 • prihod na prvo uro vadbe je 30 minut pred pričetkom zaradi uvodnega informativnega sestanka;
 • začetna vadba dojenčkov je namenjena udeležencem od 5. do 12. meseca starosti. Sestavljena je iz 10 vadbenih enot po 20 - 50 minut enkrat tedensko;
 • nadaljevalna vadba dojenčkov je namenjena udeležencem od 12. do 14. meseca starosti ali mlajšim, ki so zaključili z začetno vadbo dojenčkov in bi radi z vadbo nadaljevali. Vadba poteka skozi celo leto (po dogovoru s celotno skupino je lahko v obdobju dopustov krajši premor) po 60 minut enkrat tedensko;
 • začetna vadba malčkov je namenjena udeležencem od 15. do 24. meseca starosti, ki že samostojno hodijo. Sestavljena je iz 10 vadbenih enot po 60 minut enkrat tedensko;
 • nadaljevalna vadba malčkov je namenjena udeležencem od 25. mesecev do 3. leta starosti, ki že samostojno hodijo ali mlajšim, ki so zaključili z začetno vadbo malčkov in bi radi z vadbo nadaljevali. Poteka skozi celo leto (po dogovoru s celotno skupino je lahko v obdobju dopustov krajši premor) po 60 minut enkrat tedensko;
 • plavalne kopalne plenice so obvezne za udeležence do 2,99 leta starosti;
 • učitelj plavanja sproti vodi evidenco prisotnosti;
 • zaradi nemotene izvedbe si VMA pridržuje pravico do menjave učiteljev plavanja (stalne ali začasne).

Gibalne urice in tečaj masaže za dojenčke: 

 • ob plačilu se izda vstopnica v obliki kartončka z nalepko;
 • vstopnica vsebuje podatke: ime in priimek, vrsta tečaja, datum veljavnosti, črtna koda;
 • vstopnico mora udeleženec ob vsakokratni udeležbi predložiti na recepciji, saj se na podlagi skeniranja črtne kode odšteje obisk;
 • na obeh programih je lahko do 7 udeležencev na učitelja;
 • v kolikor je v skupini premajhno število udeležencev, si VMA pridržuje pravico do ukinitve skupine in premestitev udeleženca v drugo skupino. Prav tako si pridržuje pravico do naknadne priključitve udeleženca skupini;
 • gibalne urice so namenjena udeležencem od 0. do 12. meseca starosti in so sestavljene iz 10 vadbenih enot po 45 minut enkrat tedensko;
 • tečaj masaže je namenjen udeležencem od 0. do 12. meseca starosti in je sestavljen iz 5 vadbenih enot po 60 minut enkrat tedensko;
 • učitelj sproti vodi evidenco prisotnosti;
 • zaradi nemotene izvedbe si VMA pridržuje pravico do menjave učiteljev (stalne ali začasne);
 • program vključuje: učitelja, pripomočke in vstopnico za prostor v katerem se izvaja program.

Počitniško varstvo:

 • animatorji sprejmejo udeležence v avli VMA med 7:00 in 8:45;
 • pred vstopom v vodo animatorji z udeleženci opravijo preizkus plavanja in udeležencem neplavalcem namestijo rokavčke, nato se varstvo nadaljuje;
 • program se izvaja od 9:00 do 16:00;
 • animatorji oddajo udeležence v avli VMA med 16:00 in 17:00;
 • program vključuje: celodnevno vstopnico za bazen, animacijo in varstvo udeležencev na bazenu, 1 uro izpopolnjevanja plavanja, dva obroka hrane dnevno (samopostrežen zajtrk in kosilo), pijačo in sadno malico.

Vsak udeleženec je dolžan spoštovati kopališki red VMA. Vsak udeleženec prejme račun za program, ki velja kot pogodba. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. VMA se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

VMA obdeluje in varuje osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. VMA bo osebne podatke uporabil izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

Hramba podatkov:

 • VMA hrani podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe;
 • VMA hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe obeh pogodbenih strank;
 • podatke o zdravstvenih posebnostih VMA obdeluje na podlagi privolitve za namene izvajanja pogodbe do preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe;
 • VMA obdeluje osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do preklica;
 • VMA lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa;
 • VMA hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi. 
 • posredovane podatke VMA je možno na podlagi privolitve kadarkoli preklicati. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
 • V primeru, da VMA ne prejme v celoti izpolnjenega obrazca z zahtevanimi podatki, se udeleženec ne more udeležiti nobene izmed vadb ali prireditev, navedenih v teh Vpisnih pogojih Vodnega mesta Atlantis, VMA pa ne bo mogel izvesti storitev za takšnega udeleženca. V tem primeru VMA tudi ne bo izvajal neposrednega oglaševanja takšnim udeležencem.

VMA skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od VMA zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od VMA pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da VMA brez nepotrebnega odlašanja popravi ne točne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da VMA brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da VMA omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval VMA, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od VMA zahteva da posreduje te podatke neposredno;
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri VMA. VMA lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. VMA mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora VMA obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko VMA s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da VMA trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. VMA v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo. Če posameznik po prejeti odločitvi VMA meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, v VMA vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. VMA mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če VMA ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka. V postopku pritožbe zoper odločitev VMA po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

VMA lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 • udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v e-prijavnici resnični, podani prostovoljno in da je e-prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2);
 • udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da VMA osebne podatke v e-prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov;
 • udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja VMA;
 • udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do preklica oz. največ 5 let ter izjavlja, da je seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-2;
 • udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te pogodbe.

Ljubljana, maj 2023