Atlantis Vodno Mesto
SI
Termalni tempelj

Za prerojen vsakdan si privoščite trenutke sreče v Termalnem templju.

Več
Svet doživetij

Spust po toboganu, ki vam požene kri po žilah in osvežujoč pljusk v bazen, trenutki preprostega uživanja na valovih.

Več
Dežela savn

Naj se dan začne ali konča s savnanjem v notranjem ali zunanjem delu Atlantisove Dežele savn.

Več
PODZEMNA JAMA

Tako kot skozi vsako podzemno jamo, tudi skozi podzemno jamo v Svetu doživetij teče počasna reka.

Več
PLANŠARSKA SAVNA

Zunanja finska savna v podobi planšarske koče.

Več
ZUNANJI BAZENI

Zunanji bazen je povezan z notranjim bazenom tako da lahko obiskovalci ne glede na letni čas uživajo v ogrevani vodi.

Več
BAZEN DOŽIVETIJ

Največji bazen nepravilnih fantazijskih oblik, iz katerega je mogoče odplavati do počasne reke ali pa do zunanjih bazenov.

Več
TOBOGANI

Vodni topovi so nameščeni v otroškem bazeni in so namenjeni vsem otrokom, ki uživajo v medsebojnem igrivem, a varnem igranju z vodnimi topovi.

Več

Pravila nagradne ankete

Organizator

Organizator nagradne ankete je BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana.

Trajanje in potek nagradne ankete

Nagradna raziskava (v nadaljevanju tudi Raziskava) bo objavljena na spletnem portalu VM Atlantis od 16.10.2019 do vključno 22.10.2019.

V nagradni igri obiskovalci spletnega portala sodeluje tako, da na izpolnijo anketni vprašalnik in na koncu oddajo svoj elektronski naslov.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje

V Raziskavi lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije. V Raziskavi ne smejo sodelovati zaposleni ali ožji družinski člani zaposlenih v družbi BTC d.d. (zakonci, otroci, starši).

S sodelovanjem v nagradni anketi udeleženci

 • sprejmejo in soglašajo s pravili nagradne ankete;
 • dovolijo, da BTC prejete podatke obdeluje z namenom izbora udeležencev raziskave o prenovi BTC-City.com. Podatki se lahko obdelujejo tri leta oziroma do preklica. Po preteku roka oz. v primeru preklica se podatki v skladu z zakonom uničijo;
 • vsi morebitni osebni podatki, ki bi jih organizator pridobil namerno ali nenamerno v času trajanja ankete in/ali izvedbe raziskave, bodo po zaključku raziskave anonimizirani oz. v kolikor to ne bo mogoče, uničeni.

Nagradni sklad

Nagradni sklad obsega 20x 4-urna vstopnica za Svet doživetij v VM Atlantis v vrednosti 20x 12,40 EUR.

Žrebanje nagrad in izbor bo izveden 5. 11. 2019.

Žrebanje in izbor ne bo javno, izvedla ga bo 3-članska komisija, ki bo vodila zapisnik.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se imena vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba nagrajenec. Žrebanje je računalniško evidentirano, oz. se o njem vodi zapisnik.

Zapisnik vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja;
 • prisotnih članih komisije za nadzor žrebanja;
 • izžrebanem nagrajencu.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Organizator bo izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil preko elektronske pošte, ki jo je navedel ob posredovanju zahtevanih podatkov v nagradni igri, in sicer v roku enega dneva po zaključenem žrebanju.

Nagrajenec je dolžan potrditi prejem nagrade v roku 14 dni od prejema obvestila, prav tako pa je dolžan preko elektronske pošte na e-naslov info@atlantis-vodnomesto.si posredovati dodatne osebne podatke (ime, priimek, poštni naslov in davčno številko), ki so potrebni izključno za predajo nagrade.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen po posredovanju zahtevanih podatkov organizatorju nagradne igre.

V primeru, da izžrebani svojih podatkov organizatorju nagradne igre ne posreduje pravočasno, se šteje, da se nagradi odpoveduje, organizator pa do takšnega izžrebanca nima nobenih obveznosti več.

Točne informacije glede prevzema nagrad bo organizator nagrajencu posredoval preko elektronske pošte. Nagrada se podeli izključno izžrebanemu nagrajencu (oz. njegovemu zakonitemu zastopniku) in ni prenosljiva.

Zasebnost in varstvo podatkov sodelujočih v nagradni igri

Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec obdeluje njegove osebne podatke izključno za naslednje namene:

 • statistično obdelavo podatkov za namen izboljšave uporabniške izkušnje spletnega mesta,
 • obveščanje o rezultatu nagradne igre

Imetnik z oddajo podatkov in s sprejetjem teh pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva, da organizator v 15 dneh, trajno ali začasno, preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj navedene namene. Če uporabnik s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež upravljavca ali po elektronski pošti na naslov vodnomesto@btc.si zahteva prenehanje obdelave vseh svojih osebnih  podatkov, torej tudi podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni, za katerikoli namen, določen v teh splošnih pogojih, se njegova zahteva šteje za odjavo iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Zbrani podatki se bodo do konca nagradne igre in opravljenega žrebanja shranjevali na strežnikih pogodbenega izvajalca, podatki pa se lahko pošiljajo pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, ki na njegov račun in v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke o sodelujočih le za zgoraj navedene namene.

Druge določbe

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami.

Objava pravil

Pravila so objavljena na spletnem portalu VM Atlantis.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 16.10.2019

BTC d.d.

banner

VIDEO

buca escort bornova escort brazzers porno ensest porno ankara jigolo izmir escort
instagram takipci youtube magazin
havalandirma firmasi izmir havalandirma saha betonu